TEL: 092-286-9444


ป้ายอักษรโลหะต่างๆป้ายอักษรโลหะนั้นคือการนำรูปโลโก้หรือตัวอักษรที่เป็นชื่อร้าน บริษัท หรือองค์กร มาขึ้นรูปด้วยวัสดุที่เป็นโลหะอย่างสแตนเลสหรือทองเหลือง โดยส่วนมากแล้วป้ายอักษรโลหะจะนิยมใช้เป็นชื่อหน่วยงานราชการ ร้านค้าหรือบริษัทที่มีพื้นที่ว่างบนกำแพงในการติดตั้งเพราะป้ายอักษรโลหะจะค่อนข้างที่จะเหมาะในการมีพื้นที่ติดตั้งเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตา โดยปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าป้ายอักษรโลหะ เป็นป้ายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยดึงดูดสายตาแล้วยังเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่นั้นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือขององค์กร