TEL: 092-286-9444


ป้ายกล่องไฟ



เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่กลางวันฉะนั้นการทำป้ายที่สามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญในการตัดสินใจทำป้ายแต่ละครั้ง และป้ายที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็คือป้ายกล่องไฟ

ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟคือป้ายที่นำเอาไฟมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตเพื่อที่จะทำให้สามารถมองเห็นได้ปกติในทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้าป้ายได้ออกแบบให้ดูสวยงามยิ่งทำให้ดูสะดุดตาและเป็นที่จดจำของผู้คนได้ง่าย
โดยปกติป้ายกล่องไฟเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าที่ดำเนินกิจการในยามค่ำคืนอย่างเช่นร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งนอกจากทำให้ลูกค้าสามารถหาร้านของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วยังเป็นการโปรโมทร้านของตัวเองต่อผู้คนที่ผ่านไปมาในยามค่ำคืนด้วย และในปัจจุบันได้มีองค์กรหรือบริษัทหลายๆ ที่เลือกที่จะติดตั้งตั้งป้ายกล่องไฟแทนป้ายประเภทอื่นเพื่อที่จะประชาสำพันธ์บริษัทของตัวเองในยามค่ำคืนอีกด้วย