TEL: 092-286-9444

 

ป้ายตกแต่งหน้าอาคารขนาดใหญ่  “ป้ายหน้าอาคาร” ป้ายที่มีขนาดใหญ่ ติดตั้งที่บริเวณด้านหน้าตึกหรือ อาคารพาณิชย์ต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เน้นการติดตั้งให้ดูโดดเด่นและแตกต่างท่ามกลางตึกราบ้านช่องมากมาย จะช่วยให้ผู้คนที่กำลังเดินทางมาที่อาคารของท่านสามารถหาเจอได้ง่าย แบบป้ายที่ทำจะเป็นป้ายขนาดใหญ่หลากหลายรูปแบบไอเดเดีย เช่น ป้ายตัวอักษรโลหะ ป้ายไฟออกด้านหน้า ป้ายไฟออกด้านหลัง ยึดติดบริเวณโครงสร้างด้านหน้าทางเข้าอาคาร หรือตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสม

และไม่ว่าจะเป็นป้ายแบบไหนก็ตาม สิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือโครงสร้าง เพราะการติดตั้งป้ายหน้าอาคารส่วนใหญ่ จะมีการยึดหรือทำโครงต่อจากตัวอาคาร ตำแหน่งการติดตั้งที่อยู่สูง การวางแผนออกแบบโครงสร้างการติดตั้ง เราทำด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยเรามีช่างวิศวกรที่มีความชำนาญ และติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ เพราะฉะนั้นไม่งานจะใหญ่ หรือสูงแค่ไหน AD GURU ART เราพร้อมสำหรับทุกสถานะการณ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณ